ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24/1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2012 / ΩΡΑ: 11:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» και του άρθρου 38 του Π.Δ 118/07 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων» ανακοινώνουμε ότι στις 27/01/2012 ημέρα
Παρασκευή και ώρα12:00 π.μ. στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Π.Ε Λακωνίας, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση με χρήση εφαρμογής Η/Υ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ