Συνοπτικός Προϋπολογισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου /Πίνακας 1/ Οικονομικό Έτος 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/01/2012 / ΩΡΑ: 10:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ