Έγκριση περιβαλλοντικών ορών λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/2012 / ΩΡΑ: 08:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Ανανέωση / Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141/15-01-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Αποχετευτικά έργα πόλεως Γυθείου – Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων (ΕΚΛ) πόλεως Γυθείου στη θέση «Λίμνη»» του πρώην Δήμου Γυθείου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ