Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Π.Ε. Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/02/2012 / ΩΡΑ: 10:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δείτε την ανακοίνωση.
Ανανέωση – τροποποίηση (λόγω αλλαγής θέσης του μηχανολογικού εξοπλισμού και αλλαγή επωνυμίας) της Α.Π. οικ.6680/13-07-2007 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ CATERING της «KORINTHIAN PALACE CATERING» Α.Ε. στην θέση «ΚΟΚΚΙΝΑ ΣΕΧΟΥ» Δ.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΟΥ.