Ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίο υ Δήμου Σπάρτης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/02/2012 / ΩΡΑ: 07:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 405.000,00  

 

Ειδικότερα,

«Ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίου Δήμου Σπάρτης» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 405.000,00 €.

 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση του χώρου της υπάρχουσας παιδικής χαράς στην περιοχή του κολυμβητηρίου, η περίφραξη αυτής καθώς και η κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο γειτνιάζοντα χώρο του κολυμβητηρίου και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

– Θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης του όλου χώρου και στα σημεία που θα κατασκευαστούν τα τεχνικά έργα

– Θα γίνουν εργασίες κατασκευής βάσης τοποθέτησης των οργάνων, και των εστιών καθώς και των πεζοδρομίων

– Θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης των δρόμων που θα υποστούν φθορές, με την κατασκευή ασφαλτικού τάπητα.

  Εργασίες εγκατάστασης πρασίνου και τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα.

  Τοποθέτηση υδραυλικού δικτύου σε όλη την επιφάνεια του χώρου της ανάπλασης.

  Φύτευση δένδρων, θάμνων και φυτών .

  Εργασίες κατασκευής γηπέδου 5χ5

– Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό και μέριμνα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Τέλος θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, συντήρηση των υπαρχόντων καθώς και εγκατάσταση κερκίδων περίπου 25 ατόμων .