Ανακοίνωση Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2012 / ΩΡΑ: 12:56
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ