Κατεπείγουσα Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/2/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/02/2012 / ΩΡΑ: 20:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ