Με την υπ΄ αριθ. 6836/29-12-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2012 / ΩΡΑ: 11:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Ανανέωση και επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 8396/15-12-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας, που αναφέρεται στη λειτουργία συνεργείου επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών συστημάτων αυτοκινήτων, επιβατηγών,ελαφρών φορτηγών, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών, ιδιοκτησίας Δημητρίου Γάββαρη του Βασιλείου, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε τμήμα ισογείου υφιστάμενης διώροφης οικοδομής ιδιοκτησίας του ίδιου σε ακίνητο.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ