Με την υπ΄ αριθ. 953/08.12.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το έργο της 3ης Υποκατηγορίας με τα παρακάτω στοιχεία κατατάχθηκε στην 4η Υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/2012 / ΩΡΑ: 08:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Διάνοιξη δασικής οδού στη θέση «Χέρωμα» Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δ.Ε. Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ