Με την υπ’ αριθ. 2494/15.02.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/02/2012 / ΩΡΑ: 13:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία νέου εργαστηρίου κατασκευής και επισκευής υποδημάτων ιδιοκτησίας κ. Παμπούκη Απόστολου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ