Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2012 / ΩΡΑ: 13:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανανέωση και Τροποποίηση της υπ. αρ. 2344/08-08-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του συνεργείου επισκευής και ηλεκτρολογείου
αυτοκινήτων που βρίσκεται στη θέση «Παπάφενα» του Δ.Δ. Άριας του Δήμου Ναυπλίου της Π.Ε. Αργολίδας λόγω αλλαγής επωνυμίας της επιχείρησης (νέα επωνυμία: ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.).

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/02/mitsopoulos.pdf