Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/02/2012 / ΩΡΑ: 13:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 600 kWp φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας
«PATH ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Φρακιά» εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Αραχναίου της Δ.Ε. Μιδέας του Δήμου Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/02/pati.pdf