Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/02/2012 / ΩΡΑ: 13:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση Δεντρομαρίνη, στο Τ.Δ. Μαλαντρενίου του Δήμου Κουτσοποδίου του Νομού
Αργολίδας, ιδιοκτησίας Μαρίας Μπαμπίλη.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/02/mpampili.pdf