Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/02/2012 / ΩΡΑ: 11:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 4097/17-09-2010 Απόφασης Γ.Γ.Π.Π. για έγκριση περιβαλλοντικών όρων όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 1255/29-04-2011 απόφαση
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ,Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 4,1277MWp και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού , σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση
΄΄Γαλανέϊκα – Άγιος Αντώνιος ΄΄ της Τ.Κ. Ασίνης του Δήμου Ναυπλιέων ( πρώην Δήμου Ασίνης ) του Νομού Αργολίδας.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/02/capital.pdf