Περιβαλλοντική αδειοδότηση Π.Ε. Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/2012 / ΩΡΑ: 08:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δείτε την ανακοίνωση.
Έκδοση της υπ’ αριθ. 42/ 16-12-2011 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου για περιβαλλοντική αδειοδότηση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ιδιοκτησίας ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ