ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/02/2012 / ΩΡΑ: 11:59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

«Ανανέωση και Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας 150 προβάτων (3 ισοδύναμα ζώα), ιδιοκτησίας Σέρρου Σπυρίδωνα, που βρίσκεται στη θέση «Ζέρβα»

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/02/serros.pdf