ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/02/2012 / ΩΡΑ: 12:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

«Τροποποίηση της Α.Π. οικ. 111968/22-8-2003 Κ.Υ.Α. για έγκριση περιβαλλοντικών όρων όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 4274/9-11-2006 και 329/01-02-2008
Αποφάσεις Γ.Γ.Π.Π. , λόγω εκσυγχρονισμού των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων , ετήσιας δυναμικότητας 270 τόνων , σε θαλάσσια έκταση 25 στρεμμάτων , στη θέση δυτικά του ακρωτηρίου ΄΄Τραχήλι ΄΄ του Δήμου Επιδαύρου του Νομού Αργολίδας »

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/02/epidauros.pdf