Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/2/2012 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/02/2012 / ΩΡΑ: 18:51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ