Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/2/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/02/2012 / ΩΡΑ: 15:57
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ