Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/2/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/02/2012 / ΩΡΑ: 14:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ