Πρόσκληση στη 3η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Φεβρουαρίου 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2012 / ΩΡΑ: 13:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ