Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/02/2012 / ΩΡΑ: 08:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

προκειμένου να αναδειχθεί τριμελής επιτροπή, με τους αναπληρωτές τους, ως επιτροπή προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών κλπ και συντήρησης-επισκευής και κίνησης των αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Ανακοίνωση Συγκρότησης Επιτροπής