Ανακοίνωση έγκρισηςπεριβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/03/2012 / ΩΡΑ: 07:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και την λειτουργία νέου συνεργείου συντήρησης και επισκευής μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών ιδιοκτησίας Μεζίνη Παναγιώτη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ