ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/03/2012 / ΩΡΑ: 11:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ανακοίνωση διαβίβασης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του έργου/δραστηριότητας: «Αλλαγή χρήσης υφιστάμενης βιομηχανικής εγκατάστασης σε εμπορικό κέντρο -υπεραγορά ,νέες διαρρυθμίσεις του Δήμου Κορινθίων, στη Δ.Ε  Αρχαίας Κορίνθου  Π.Ε Κορινθίας» . Φορέας υλοποίησης του έργου/λειτουργίας της δραστηριότητας: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ   ΚΟΡΙΝΘΟΥ  Α.Ε

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/03/METALLOURGIA_KORINTHOU.pdf