ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Τμήμα Περιβαλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/03/2012 / ΩΡΑ: 09:21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ανακοίνωση διαβίβασης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του έργου/δραστηριότητας: «Μονάδα βιοαερίου ισχύος 1 MW στην θέση «Άγιος Δημήτριος» του Δήμου Κορινθίων Νομού Κορινθίας». Φορέας υλοποίησης του έργου/λειτουργίας της δραστηριότητας: ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ