ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓ ΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2012 / ΩΡΑ: 18:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 681,114.57

 

Ειδικότερα,

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  681,114.57 €.

 

Σκοπός του έργου είναι η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών Bελανιδίων και Αγίου Νικολάου αντίστοιχα , το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου που αντικαθίστανται ανέρχεται για τον Αγ. Νικόλαο σε 5.276 m και για τα Βελανίδια σε 2.590 m ήτοι συνολικά σε 7.866 μ.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο υποέργα:

-1o Υποέργο:

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :ξεκινά από την κύρια δεξαμενή νερού (Δ1 ) από την οποία κατέρχεται ο κεντρικός αγωγός προς τον οικισμό με διατομή Φ140 ακολουθώντας μονοπάτι και στη συνέχεια αγροτικό δρόμο, ενώ πιο κάτω με διατομή Φ125 εισέρχεται εντός του οικισμού με κατεύθυνση προς νότια και παράλληλα υδροδοτεί την υψηλή ζώνη του οικισμού. Από τον κεντρικό αγωγό τροφοδοτείται ο υφιστάμενος σηδηροσωλήνας που δίνει νερό προς τη μικρή δεξαμενή Δ4 στο λόφο βορειότερα ο οποίος παραμένει ως εφεδρικός, (καθώς δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του), ενώ λίγο πιο κάτω ξεκινά κλάδος Φ90 που οδηγεί μέσω της μισοάδειας προς τον κεντρικό δρόμο για την υδροδότηση του βόρειου τμήματος του οικισμού.

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ : ξεκινά από την κύρια δεξαμενή νερού (Δ2 ) από την οποία κατέρχεται ο κεντρικός αγωγός προς τον οικισμό με διατομή Φ90 ακολουθώντας  αρχικά μονοπάτι και στη συνέχεια μέσα από στενούς δρόμους του οικισμού με κατεύθυνση προς βορειοδυτικά μέχρι να καταλήξει στον κεντρικό δρόμο, παρέχοντας υδροδότηση της υψηλής ζώνης στο νότιο τομέα του οικισμού. Σε ανάντη θέση κλάδος του αγωγού διατομής Φ63 οδεύει προς δυτικά διέρχεται πλησίον της Δ3 και στρέφεται προς βόρεια υδροδοτώντας το υπόλοιπο της υψηλής ζώνης. Στον κεντρικό δρόμο ο αγωγός διακλαδίζεται σε δύο κλάδους, εκ των οποίων ο ένας διατομής Φ63 ακολουθεί τον κεντρικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι την είσοδο του οικισμού, ενώ κλάδος αυτού οδεύει στον υψομετρικά ψηλότερο πεζόδρομο εντός του οικισμού. Ο δεύτερος κλάδος διατομής Φ75 κατέρχεται τον κεντρικό δρόμο όπου υδροδοτεί μικρό αριθμό σπιτιών και συνεχίζει με διατομή Φ63 κατά μήκος του κεντρικού δρόμου για να καταλήξει στη χαμηλή δεξαμενή Δ4 και να συνδεθεί με τον αγωγό ύδρευσης προς Μαλέα προσφέροντας σημαντική πίεση για την υδροδότηση απομονωμένων οικιών.

 

-2o Υποέργο: Θα υλοποιηθεί επί μέρους υποέργο που συνίσταται στην αμοιβή εξειδικευμένου υπαλλήλου επίβλεψης των εκσκαφών, σύμφωνα με την σχετική οδηγία της Ε’ ΕΠΚΑ