Αποδεκτές οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις του Πέτρου Τατούλη για τα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγά δια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/03/2012 / ΩΡΑ: 12:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη έγιναν αποδεκτές με την υπογραφή της τροποποίησης της  Κοινής Υπουργικής Απόφασης 150554/10-6-2011, που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις για χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγάδια, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη.

Η τροποποίηση αυτή αφορά:

  • την απαλλαγή του αγρότη- κατόχου γεώτρησης από οποιοδήποτε κόστος
  • την απλούστευση των διαδικασιών
  • την συγκέντρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες αξιόπιστων τεχνικών στοιχείων για τις υφιστάμενες γεωτρήσεις (βάθος, παροχή, στάθμη, τρόπος άντλησης κλπ) και
  • τον προσδιορισμό και την καταγραφή της γεωγραφικής θέσης της γεώτρησης χωρίς κόστος για τον αγρότη

Η εν λόγω ΚΥΑ προωθείται για υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων, Πολιτισμού και Τουρισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών είναι η 16η Ιουνίου 2012.

 


This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.