Απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/03/2012 / ΩΡΑ: 10:35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση, ανανέωση και επικαιροποίηση υπ’ αρ. 3693/07-08-2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας, που αναφέρεται στην ίδρυση και στη λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου γενικών μηχανολογικών εργασιών ιδιοκτησίας Ηλία Μπενέκου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ