Απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/03/2012 / ΩΡΑ: 10:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος και τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1169/24- 03-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενου ελαιοτριβείου (το οποίο εκσυγχρονίζεται μηχανολογικά και επεκτείνεται κτηριακά) της εταιρείας με την επωνυμία «Σταύρος Λεονταρίτης & ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ