ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΥΚΑΚΙΑ ΔΡΕΠΑΝΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/03/2012 / ΩΡΑ: 08:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 4.260.000,00

 

Ειδικότερα,

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΥΚΑΚΙΑ ΔΡΕΠΑΝΟ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  4.260.000,00 €.

 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση τμήματος μήκους 3.370 μ. της επαρχιακής οδού Ναύπλιο – Λευκάκια – Δρέπανο – Βιβάρι – Ίρια , η οποία αποτελεί ουσιαστικά την κυριότερη διέξοδο του Ν. Αργολίδας προς τα νότια παράλια του. Συγκεκριμένα η μελέτη άρχεται από τον Ι.Κ. της οδού Λευκάκια – Τολό προς Δρέπανο με πέρας το όριο του οικισμού του Δρεπάνου του Δήμου Ασίνης όπου και η είσοδός του. Δεδομένου ότι για την σύνταξη της μελέτης αυτής έγινε χρήση των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (Α.Π. ΔΜΕΟ/α/ο/987/11-05-2001) επιλέχθηκε οδός κατηγορίας ΑIIΙ από απόψεως Λειτουργικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας (πλάτους οδοστρώματος 9.50 μ. και ότι έτσι από την πλευρά μας έγινε η παραδοχή ταχύτητας μελέτης Ve=80km/h. Στην αρχή του υπό μελέτη τμήματος (Χ.Θ. 0+00) αποκαθίσταται ο ισόπεδος κόμβος Λευκάκίων – Τολού προς Δρέπανο με τη δημιουργία λωρίδας αριστερών στροφών, τη βελτίωση της ορατότητας και τη σχετική πρόβλεψη οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης. Λόγω της μικρής γωνίας που συμβάλουν οι άξονες των οδών (~22g) ο σχεδιασμός του ισόπεδου κόμβου έγινε με απαγόρευση της κίνησης αριστερών στροφών Δρεπάνου – Τολού. Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται μικρά τεχνικά έργα (σωληνωτοί οχετοί) και περί την Χ.Θ. 2+259.50 μικρή γέφυρα ανοίγματος 13μ. σε αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας.