Θα μελετηθούν προσεκτικά εισηγήσεις και προτάσεις όλων των φορέων για την προστασία του οικοσυστήματος της Λίμνης Λάδωνα»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/03/2012 / ΩΡΑ: 15:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

Λόγω της αργοπορημένης αποστολής της πρόσκλησης στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη (μόλις την προηγούμενη της συνεδρίασης) δεν κατέστη δυνατή η παρουσία του στη συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου 2012 της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος  της Βουλής των Ελλήνων με θέμα «Επικαιροποίηση της προόδου ως προς το σχέδιο διαχείρισης της Λίμνης Λάδωνα», αφού δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για να ακυρωθούν προγραμματισμένες συναντήσεις και ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις.

            Η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων έχει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης των υδατικών πόρων και την υποβολή προτάσεων για την καλύτερη αξιοποίησή τους. Η κατάρτιση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου πολιτικών διαχείρισης και βέλτιστης αξιοποίησης των υδατικών πόρων της Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένης και της Λίμνης Λάδωνα, αποτελεί βασική παράμετρο και συστατικό στοιχείο του στρατηγικού αναπτυξιακού προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ανάδειξη και προστασία του τόσο σημαντικού φυσικού οικοσυστήματος της Λίμνης Λάδωνα αποτελεί αναμφίβολα κύρια προτεραιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το ενδιαφέρον του Περιφερειάρχη παραμένει αμείωτο. Για το λόγο αυτό πραγματοποιούνται συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος αυτού. Στην προσπάθειά μας αυτή, είναι ευπρόσδεκτες και θα μελετηθούν προσεκτικά εισηγήσεις και προτάσεις και άλλων φορέων, και ιδίως η έκθεση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος  της Βουλής των Ελλήνων.