Καταγραφή των χρησιμοποιούμενων γεωργικών φαρμάκων από τους παραγωγούς –επαγγελματίες χρήστες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/03/2012 / ΩΡΑ: 10:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 27-01-2012 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) “Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις” που ρυθμίζει μεταξύ των άλλων, τα θέματα που έχουν σχέση με :
• τον έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος
• τους ελέγχους υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε φυτικά προϊόντα
• τους ελέγχους ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
• τους ελέγχους στην εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Δείτε την Ανακοίνωση…r

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/03/katagr.pdf