Κατεπείγουσα Πρόσκληση για την 4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 1.30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/03/2012 / ΩΡΑ: 15:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ