Κρίσιμο μέγεθος και σημαντικός πυλώνας του θεσμού της αιρετ ής Περιφέρειας ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/03/2012 / ΩΡΑ: 20:56
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

Κρίσιμο μέγεθος και σημαντικό πυλώνα του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας χαρακτήρισε το θεσμό του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά τη συζήτηση για την έγκριση του οργανισμού και κανονισμού λειτουργίας του.

«Η δική μας δομή έχει να επιδείξει τριπλάσιο έργο σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ανοιχτή γκάμα θεμάτων. Όσο γίνεται γνωστή στους πολίτες, τόσο περισσότερο θα την εμπιστεύονται. Πολλές υποθέσεις που αλλού απορρίπτονται ο κ. Μπουλούκος τις χειρίζεται εξαιρετικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, με εργατικότητα και επιμέλεια».

Αναφορικά με την υποστηριχτική στελέχωση της δομής αυτής ο κ. Τατούλης τόνισε ότι στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα ενσωματωθούν όλες οι παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης.

«Η πρότασή μας για το θεσμό αυτό είναι μια πρόταση εξέλιξης και υποστήριξης ενός θεσμού που παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων και των αυθαιρεσιών οποιασδήποτε εξουσίας».