Λειτουργία Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/03/2012 / ΩΡΑ: 10:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Παρατείνουμε την λειτουργία του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αργολίδας με τη σύνθεση που καθορίστηκε στην (8) σχετική Απόφαση μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος του άρθρου 186 παρ. VIIα του Ν. 3852/2010 και εν συνεχεία της Απόφασης συγκρότησης νέου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/03/ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΕΡΓΩΝ-Π.Ε.ΑΡΓΟΛ..pdf