Με την από 08-02-2012 Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθ. 161/30-01-2012 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/03/2012 / ΩΡΑ: 09:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,75 KW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΚΡΗΝ Β’ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 2853,64m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση «Τρύπια Πέτρα» της Τ.Κ. Χρυσάφων της Δ.Ε. Θεραπνών, του Δήμου Σπάρτης, του Νομού Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ