Με την υπ΄ αριθ. 284/30-01-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/03/2012 / ΩΡΑ: 09:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 3982/29-07-2011 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,88kw φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Μανωλάκου Αλέκου που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 6000m2 σε θέση εκτός ορίων του οικισμού Έλους της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα του Νομού Λακωνίας (εντός περιοχής Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης Εκβολές Ευρώτα με κωδικό GR 2540003)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5111/07-11-2011 όμοια Απόφαση, ως προς την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί ( trackers ) και τη συνολική ισχύ του σταθμού σε 99,90 KW .

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ