Με την υπ΄ αριθ. 331/01-02-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/03/2012 / ΩΡΑ: 10:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,88 kWp ιδιοκτησίας της εταιρεία «ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 4.200m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση «Τζελέτη» της Τ.Κ. Γερακίου, της Δ.Ε. Γερονθρών, του Δήμου Ευρώτα, του Νομού Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ