Με την υπ΄ αριθ. 441/08-02-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/03/2012 / ΩΡΑ: 09:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και τη λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής αμαξωμάτων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Γεώργιου Μαρούση που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενου ισόγειο κτίριο επιφάνειας 103,60 m2, εντός των ορίων του οικισμού «Ελίκα» της Τ.Κ. Ελίκας της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας του Νομού Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ