Με την υπ’ αρίθ. 6510/11/17.02.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 / ΩΡΑ: 10:57
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: «Τροποποίηση και ανανέωση της υπ΄αρ. πρωτ. 3126/12.07.1999 Απόφαση Νομάρχη Λακωνίας, που αναφέρονται στην λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών της εταιρείας με την επωνυμία «Κακούρος Δημοσθένης Α.Ε.Β.Ε.Ε.».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ