Με την υπ’ αρίθ. 6511/11/17.02.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 / ΩΡΑ: 10:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 2123/26.04.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας, που αναφέρεται στη λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών ιδιοκτησίας της εταιρείας «Κυριάκος Κακούρος Α.Ε.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ