Με την υπ’ αριθ. 227/07.03.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2012 / ΩΡΑ: 12:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Ίδρυση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης (ανακύκλωσης) αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ιδιοκτησίας Κουτσούκαλη Νικολάου του Γεωργίου, η οποία θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 25.606,69μ2 στη θέση «ΛΑΓΙΑΤΗ – ΜΕΝΤΙΑΝΙΚΑ» ιδιοκτησίας Κουτσούκαλη Παναγιώτη του Γεωργίου και Κουτσούκαλη Νικολάου του Γεωργίου εξ ημισείας, εκτός των ορίων του οικισμού «Κοντραφουριάνικα» της Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ