Με την υπ’ αριθ. 2494/15.02.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/03/2012 / ΩΡΑ: 09:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία νέου εργαστηρίου κατασκευής και επισκευής υποδημάτων ιδιοκτησίας κ. Παμπούκη Απόστολου του Αναστασίου, το οποίο θα εγκατασταθεί σε νέο ισόγειο κτίριο επιφάνειας 126,4μ2 με υπόγειο 89,66μ2 το οποίο θα κατασκευασθεί σε ακίνητο (οικόπεδο) επιφανείας 367,40μ2 εντός των ορίων του οικισμού «Κροκεές» της Τ.Κ. Κροκεών της Δ.Ε. Κροκεών του Δήμου Ευρώτα του Νομού Λακωνίας.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ