Με την υπ’ αριθ. 514/02.03.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/03/2012 / ΩΡΑ: 09:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία Η. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ – Α. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» που έχει εγκατασταθεί σε ακίνητο γήπεδο επιφάνειας 30.000,00μ2 στη θέση «Κοσσονέϊκα» εκτός των ορίων του οικισμού «Ξηροκάμπι» της Τ.Κ. Ξηροκαμπίου της Δ.Ε. Φάριδος του Δήμου Σπάρτης – Νομού Λακωνίας και τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό της μονάδας.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ