Με την υπ’ αριθ. 61/02.03.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/03/2012 / ΩΡΑ: 09:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Ίδρυση και λειτουργία συσκευαστηρίου φρούτων με χώρους αποθήκευσης με και χωρίς ψύξη ιδιοκτησίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φρούτων και Λαχανικών Αγίου Γεωργίου Δήμου Σκάλας Λακωνίας με τον δ.τ. «ΕΛΙΟΣ», το οποίο θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο μισθωμένο ισόγειο κτίριο εμβαδού 250,00μ2 το οποίο έχει κατασκευασθεί σε γήπεδο επιφάνειας 6.465,50μ2 εκτός των ορίων του οικισμού «Γράμμουσα» της Τ.Κ. Γραμμούσης της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ