Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/03/2012 / ΩΡΑ: 13:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης σταθερής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «TL_AG. TRIADA (8135)», της εταιρείας WIND HELLAS
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., επί κτιρίου στην Αγία Τριάδα, του Δήμου Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/03/ag.-triada.pdf