Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/03/2012 / ΩΡΑ: 13:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης σταθερής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «TL_PALAIA EPIDAVROS (231-8149)», της εταιρείας WIND
HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., επί κτιρίου στην Παλαιά Επίδαυρο, του Δήμου Επιδαύρου της Π.Ε. Αργολίδας»

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/03/p.epidauros.pdf