Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2012 / ΩΡΑ: 12:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με κωδικό
θέσης σταθμού TL_NEA_EPIDAVROS 8152, επί εδάφους, σε εκτός οικισμού περιοχή στη θέση Κασταριά της Τ.Κ. Νέας Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου Ν. Αργολίδας.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/03/nea-epidauros.pdf