Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2012 / ΩΡΑ: 14:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΦωτοβολταΪκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 4,99968 MW e (20.832 Φ/Β πλαίσια χ 240 We/Φ/Β πλαίσιο ) και των συνοδών έργων
πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού , στην θέση «Τραχειά»της Τ.Κ. Καρνεζέϊκων του Δήμου Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/03/energeiaki.pdf