Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2012 / ΩΡΑ: 14:26
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Εκμετάλλευση λατομείου Μαρμάρου , σε έκταση 45,310 στρεμμάτων στη θέση ΄΄Καρναζέικα ΄΄της
Δημοτικής Ενότητας Ασίνης , Δήμου Ναυπλιέων , της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/03/HLIOPOYLOS.pdf